Bedre Bad – Bedre Energi Hvidovre
Primo VVS

primo-vvs-hvidovre-om-os

Om Primo VVS

Primo VVS - Bedre Bad - Bedre Energi Hvidovre er en virksomhed, der tager klimaet alvorligt.
Vi rådgiver altid vores kunder – private, ejendomsselskaber og erhverv, i hvordan I kan implementere bæredygtige løsninger. Her har vi fokus på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, så vi gennem vores arbejde kan bidrage til et bedre klima.

Yderligere har vi, taget alle de mulige tiltag vi kan, for at holde vores firmas klimaaftryk på et minimalt niveau.

Vi værner om vores kunder og vores ansatte

Primo VVS er medlem af TEKNIQ. Ved vores medlemskab sikrer vi vores ansatte overenskomst, der er med til at optimere arbejdsmiljøet. Ydermere, inkluderer det at vores kunder er dækket af TEKNIQs garantiordning, der lyder:

”Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning. Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen. Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger. Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.”